A KIRULY Zrt. vezetősége a működés minden területén a minőség alapú és szolgáltatás központú szemléletet, az információk védelmét, és az érdekelt felek elvárásainak való megfelelést meghatározó elemként kezeli.
Társaságunk MSZ EN ISO 9001 modellszabvány szerinti tanúsítatott minőségirányítási rendszert, MSZ ISO/IEC 27001 modellszabvány szerint tanúsíttatott információbiztonsági irányítási rendszert, illetve MSZ ISO/IEC 20000-1 modellszabvány szerinti szolgáltatásirányítási rendszert működtet.
A menedzsmentrendszer működtetésének és folyamatos fejlesztésének az általános céljai:

a minőségirányítás területén:

  • a szoftverfejlesztési projektek elvárt minőségű, határidőre történő teljesítése;
  • cégünk gazdasági értékének és jó hírnevének megtartása, további javítása.

az információbiztonság területén:

  • az információk (partneri, dolgozói, szerződéses és egyéb üzleti) bizalmasságának megőrzése, különös tekintettel az ügyfelek bizalmas adatainak (törvényi és egyéb jogi előírásokat is kielégítő) biztonságos kezelésére;
  • az informatikai rendszerek információbiztonságának és folyamatos üzemeltetésének biztosítása;
  • nyitottság az igényeknek és lehetőségeknek megfelelően, célorientált irányítási rendszerek integrálásával a menedzsmentrendszer további bővítésére.

a szolgáltatásirányítás területén:

  • az adatbázis- és alkalmazás-üzemeltetési feladatok költséghatékony, ügyfélbarát biztosítása;
  • ügyfélközpontú (ITIL3 alapú) szolgáltatásnyújtási eljárások alkalmazásával, kiemelt figyelmet fordítva a megállapodott szolgáltatási szintek folyamatos teljesítésére és fejlesztésére;
  • hatékony (ITIL alapú) szolgáltatástámogatási eljárások alkalmazásával, kiemelt feladatnak tekintve a konfigurációmenedzsment adatbázis hatókörének és adattartalmának folyamatos bővítését.

A cég alapvető szándéka, hogy a minőség-, szolgáltatás- és információbiztonsági irányítási politika alapelveinek betartásával, a menedzsmentrendszerének bevezetésével, működtetésével és folyamatos fejlesztésével kivívja az összes érdekelt fél egyidejű elismerését.

MSZ ISO/IEC 20000-1:2019
MSZ EN ISO 9001:2015
MSZ ISO/IEC 27001:2014

MSZ ISO/IEC 20000-1:2019
MSZ EN ISO 9001:2015
MSZ ISO/IEC 27001:2014